Workshop med advisory board

Eller som det kanske heter på svenska, ett arbetsmöte med en rådgivningsgrupp. Temat i inbjudan till valda delar av vårt nätverk, var ”Får vi låna din hjärna?” Vi samlade via våra nätverk ihop ett antal människor med skilda och olika erfarenheter . Målet var att få återkoppling på de frågor som man inom projektet upplevde…