Sveriges företagares största hinder för tillväxt

Mycket av debatten  kring tillväxt handlar om hinder som finns baserat på vad stadsmakterna upprättar för regelverk. Ibland måste man ta ett annat perspektiv på saker. Jag har tidigare funderat på vad som skapar tillväxt och förändring. Som du säkert känner till blandar vi/jag våra uppdrag mellan att stödja lokal näringslivs utveckling med att jobba…