Vad är ni bäst på?

Jag sitter i mötet med kunden, tycker vi har en bra dialog. Kunden berättar om sin verksamhet, bra där. Nu är vi igång. Vi hoppar mellan organisation, processer och affärsmodeller. Matar på med öppna frågor i samtalet, och vi närmar oss med bra fart min paradfråga; Vilken är din största utmaning just nu? Bra, Anders…