Flipped classroom, för mig blev det ett måste 

I mitt arbete som konsult och utbildare sedan drygt 20 år tillbaka har jag ibland ämnen som jag själv tycker är lite svåra. Orsaken är sällan att jag upplever dom som teoretiskt svåra utan mer att jag inte som utbildare kan göra dom lustfyllda. För mig är just lust och glädje kanske den viktigaste drivkraften…