Du gamla du fria…

Vilken debatt på twitter och i andra socialamedia forum, och vilka tolkningar man får ta del av då Volvo köpt Zlatan för en reklamfilm. Allt ifrån dom som på fullt allvar tror att ett förnyande av vår nationalsång skall leda till utveckling och innovation av Sverige, till dom som tycker att Zlatan tagit möjligheten att…