Vad gör en mellanchef på jobbet?

Det har i många år skrivits om mellanchefer som det största hindret för förändring. Jag har under dom senaste åren mött ledare och chefer som påstår att det största hindret för förändring är just, mellanchefer. Vi har gjort stora förändringar i vår verksamhet och når jag redovisar dom för ledningsgruppen så får jag bara negativa…