En konsults bekännelse #3

Under den stora IT-bubblan (googla det, om du inte var med då) som var i samband med millennieskiftet (år 2000), så hade jag några uppdrag som ”livvaktskonsult”. Ordet fick jag nyligen från en kollega, och hade en annan vinkel än det jag omedelbart tänkte på. Många av uppdragen jag gjorde runt år 2000, handlade om…