Blå huset, vad är det som händer?

Jag väljer att aldrig ta politisk ställning i min blogg,  det är det tillräckligt många som gör. Jag gör det dock gärna i andra forum. Oaktat att jag inte gör det, är jag idag beredd på att arbeta ganska långt för att säkerställa att vi får ett hållbart och bättre fungerande samhälle. Då inte minst…

Kultur ger tillväxt

Som elvaåring placerad i OBS-klass (barn med särskilda behov, heter det idag), och utsatt för 70-talets pedagogikexperiment SIA (Skolan Inre Arbete), så fick man ju en relation till bibliotektet. Det var där man läste Tintin böcker, men framförallt  lärde jag mig att spela chack. Kommer oxå ihåg lärarnas försöka att lära mig/oss klassifikationssystemet. Allt för att…

På fel ställe, eller inte?

Bokade mig för många månader sedan för att delta på detta seminarie. Efter att skrivit en offert på förmiddagen, sladdar jag dock in vid lunch för att lyssna på dom delseminarier jag föranmält mig till. Tillväxtverket anordnar Stora tillväxtdagen . Man lyfter med hjälp av ett antal forskare och andra upp tankar och forskningsresultat kring…