Det började med en automat

Du har säkert noterat att vi inom vår verksamhet sedan några månader jobba med ett projekt som kallas ReFo. När du då läser på vår första sida på webben  har vi gjort det igen, vi har förvirrat våra kunder och presumtiva kunder med vad vi jobbar med. Resan började med att vi letade efter ett…

Att svära en ed och vara pilot

Är det verkligen lågkonjunktur i landet Sverige eller var det bara något som media skrev om när vi kom tillbaka från semestern? I några samtal jag har med olika brancher så ser det lite olika ut. Trots det pågår en del projekt och annat för att skapa tillväxt, och då i kombination med mångfald. Vi…