Stoppa plågsamma mötesförsök

Häromdagen hade jag två arbetsmöten samma dag. Det ena mötet höll på att gå över styr. Jag var inte själv mötesledare men jag upplevde att hen hade förutfattade meningar om hur deltagarna tänker och gör. De andra var att den som ledde inte förstod underlag och tidigare förutsättningar och sa inte det i inledningen av mötet….

Webb baserad utbildning, snuttifiering eller på riktigt?

Cit. ”Det där med webbutbildning, är ju bara ”snuttifiering” och ger inget verkligt resultat eller kvalité. ”  Ungefär så utryckte sig en presumtiv kund till mig i ett kundbesök nyligen. Det finns idag ett flertal tjänster som ger oss möjlighet att öka vår kompetens genom  att ta del av föreläsningar på webb. Det finns också…

Workshop med advisory board

Eller som det kanske heter på svenska, ett arbetsmöte med en rådgivningsgrupp. Temat i inbjudan till valda delar av vårt nätverk, var ”Får vi låna din hjärna?” Vi samlade via våra nätverk ihop ett antal människor med skilda och olika erfarenheter . Målet var att få återkoppling på de frågor som man inom projektet upplevde…

Den som är tyst bidrar inte, eller?

Har just avslutat en utbildning jag håller flera gånger varje år. Temat är workshopledning. I början av utbildningen så pratar vi om dom ”hinder” eller utmaningar man kan känna när man genomför en workshop som workshopledare. Listan som deltagarna skapar med stöd av gula lappar (en klassiker) innehåller punkter, högt och lågt. Hur bibehåller jag…

Att svära en ed och vara pilot

Är det verkligen lågkonjunktur i landet Sverige eller var det bara något som media skrev om när vi kom tillbaka från semestern? I några samtal jag har med olika brancher så ser det lite olika ut. Trots det pågår en del projekt och annat för att skapa tillväxt, och då i kombination med mångfald. Vi…