Stoppa plågsamma mötesförsök

Häromdagen hade jag två arbetsmöten samma dag. Det ena mötet höll på att gå över styr. Jag var inte själv mötesledare men jag upplevde att hen hade förutfattade meningar om hur deltagarna tänker och gör. De andra var att den som ledde inte förstod underlag och tidigare förutsättningar och sa inte det i inledningen av mötet….

Vi är världsmästare på att regissera vår egen död.

Precis så sade en deltagare i ett möte jag var på nyligen, på tal om det där med företagskultur och att man jobbar i en pressad bransch. Ja, det var just det. Det handlar om inställning, energi och attityd först! Vi är många i konsultbranschen  som försöker få kunderna att utveckla sina affärsmodeller,  intäkter, erbjudande,…

Förslagslådan 3.0?

Har du precis som jag en känsla av att du ibland inte har dom verktyg du skulle behöva för att lösa ett problem eller en utmaning?  Nej, det handlar inte om kompetens utan mer om att du skulle vilja lösa problemet på ett nytt och effektivare sätt. Nu pratar vi innovation här, dvs att ta ett…

Julbrev #4 2013 – Är du klar nu?

Liselotte skrev nyligen i sin blogg om en upplevelse i mötet med kund. Kan väl säga att mötet inte var så speciellt positivt. Det handlade om stress och kanske effekten av den. Det verkar just nu som många människor inte tror på ett liv efter jul. Jag möter just nu en del personer som vill…

Workshop med advisory board

Eller som det kanske heter på svenska, ett arbetsmöte med en rådgivningsgrupp. Temat i inbjudan till valda delar av vårt nätverk, var ”Får vi låna din hjärna?” Vi samlade via våra nätverk ihop ett antal människor med skilda och olika erfarenheter . Målet var att få återkoppling på de frågor som man inom projektet upplevde…

Det började med en automat

Du har säkert noterat att vi inom vår verksamhet sedan några månader jobba med ett projekt som kallas ReFo. När du då läser på vår första sida på webben  har vi gjort det igen, vi har förvirrat våra kunder och presumtiva kunder med vad vi jobbar med. Resan började med att vi letade efter ett…